Blog

Hura Tapairu Edition 2008

Palmarès Catégorie Hura tapairu: 1er : Groupe Hei Tahiti 1 2ème : Groupe Hei Tahiti 2 Catégorie Hula: 1er : Hitireva 2 2ème : Ahutoru Nui 3 3ème : Groupe Hei Tahiti 1 Catégorie Aparima: 1er : Raivaihiti Bora Bora 2ème : Groupe Hei Tahiti 1 3ème : Groupe Hei Tahiti 2 Catégorie Otea: 1er : Hitireva

Hura Tapairu Edition 2007

Palmarès Hura tapairu 1er prix : Hei Tahiti (1) Hula 1er prix : Hei Tahiti (2) Ori tahito tane : Taaroa Ohina (Hei Tahiti) Josie & Don Over : non attribué Galerie Photo [Montrer sous forme de diaporama] 1 2 … 5 ►